Reersø Harmonikaklub - Nyheder

Side med de sidste nyheder og informationer


Reersø Harmonikaklub

12-10-2018 v/ formand Ole Jensen, Klintedalsvej 35 C, 4400 Kalundborg

Telefon: 59515638/51248322 mail:harmonikaklub@ka-net.dkBeretning om et mindre Harmonikatræf på landet

Og lidt om livet iReersø Harmonikaklub

Det er lørdag den 29. september 2018 - vejret er fint og flaget erpå plads i toppen af

den store flagstang ved Svallerup Forsamlingshus. Huset ligger udepå landet ca 12

km syd for Kalundborg – men bussen går lige til døren og der erved huset en stor

parkeringsplads, som medlemmer af klubben dagen før har gjortklar, så den kan

rumme flest mulige biler på denne dag.

Et af klubbens bestyrelsesmedlemmer Ole Olsen har igennem detseneste halve år

arbejdet ihærdigt på at samle trådene omkring klubbens lille harmonikatræf,som

netop denne efterårsdag skal afholdes for 3. gang. Klokken er 9.30og Ole Olsen er

klar til at modtage de to professionelle lydmænd, som ankommer medderes store

mængdeudstyr. Forsamlingshusets værtinde og hendes personale erogså tidligt i

gang, for der skal forberedes mad og drikke til den lange dag.Klubbens medlemmer

og deres respektive ledsagere ankommer til stedet og ved 11-tidenbegynder dagens

gæster og tilhørere at ankomme. I alt blev det desværre kun tillidt over 150

personer.

Som gæster er inviteret harmonikaklubber og musikgrupper fra Midt-og Sydsjælland –

ja såmænd helt fra Lolland-Falster. Inviteret er også PrebenAndersen fra Odense

Harmonika Center og Preben ankommer med sin hjælper i sinlastvogn, der er fyldt

med harmonikaer. Vognen vil dagen igennem være rammen om enudstilling af dejlige

harmonikaer i mange prislag – noget, som vi herude i Vestsjællandnormalt skal køre

langt for at se. Preben Andersen var senere på dagen på scenen oggav en lille halv

times prøve på sine fingerfærdigheder og sin musikalitet.

Kl. 11.55 bød Harmonikaklubbens formand Ole Jensen velkommen ogden første

gruppe på scenen (og på gulvet foran scenen) var den arrangerendeklubs store

gruppe, hvor alle medlemmer kan være med uanset deres musikalskefærdigheder.

Senere på dagen kom klubbens to andre grupper ”De 5 Seniorer” og ”Trækspillerne”i

aktion og de gav ligeledes, hver en lille halv times godunderholdning.

Præstø Harmonikaforening, Førslev Spillemænd, Brobymusikanternesamt

Holmstrupperne fra Slagelse leverede alle dejlig, livlig ogvarieret musik og det blev

flot fulgt op af Anne og Steen Persson fra Falster, som i dagensanledning fik hjælp af

3 medlemmer fra Reersø Harmonikaklub. De 2 lokale musikgrupper ”TeamNordvest”

fra Kalundborg og ”Lørdag Formiddag” fra Gørlev samt den lokaleduo ”Lone og

Flemming” underholdt alle med velspillet og iørefaldende musik,der også faldt i

publikums smag. Som et ekstra krydderi på dagen, havde klubbenformået at få det

unge, Sydsjællandske harmonikatalent Daniel Nielsen til at besøgetræffet, og Daniel

havde taget sin lillebror med på guitar og sin far på trommer ogpublikum fik en yderst

underholdende og meget velspillet halv times dejlig, populær musikaf ”Nielsen Family”

som de gerne vil kalde sig

Kl 19.45 deltog de fleste af de tilstedeværende musikere iafspilningen af dagens tre

sidste numre og under det sidste ”Skuld gammel venskab rejn forgo”tog publikum

hinanden under armen og sang den kendte tekst. Derefter sluttedeklubbens formand

dagen og takkede alle for en dejlig dag med masser af god musik ogmed en behagelig

og hyggelig stemning.

 

Om Reersø Harmonikaklub.

Klubben blev startet i 1992 på Reersø af en gruppe harmonikaspillere,som syntes, at

deres samspil burde organiseres i en forening. Klubben harfungeret lige siden, men i

dag er der ingen af medlemmerne, som bor på Reersø. En lillegruppe af klubbens

medlemmer ”De 5 Seniorer” mødes dog fortsat hver anden torsdag idet lokale

”Reersøhuset” og hvert år på Kristi Himmelfartsdag afholderklubben stadig sit lille

udendørs ”Fårehustræf” på Reersø. Det har været en tradition ligesiden klubbens

start, at der inviteres andre harmonikaklubber til dette megethyggelige og meget

populære arrangement under åben himmel. Det hele foregår på enskøn plads med et

gammelt fårehus i læ af en lille lund og lige ned til vandet, somder er den smukkeste

udsigt over. Man starter med fællesspisning af frokosten i detgrønne og det

efterfølges så af 4-5 timers afvekslende musik resten afeftermiddagen.

Harmonikaklubben har i dag 26 medlemmer, som stort set alle eraktive og der er

klubaften hver onsdag i Aktivitetscentret i Åvangen i Svebølle,der ligger mellem

Kalundborg og Holbæk. Medlemmerne kommer i dag fra området mellemSlagelse,

Kalundborg og Holbæk, Ja, et enkelt medlem kommer helt fra KirkeHyllinge i

Hornsherred.

En gang hvert forår holder klubben et Åbent Hus i Åvangen og alleinviteres til at

komme og lytte på, der er gratis adgang og gratis kaffe. De togange, det har fundet

sted indtil nu, har der været fuldt hus og det er en populæraktivitet, der fortsættes.

Klubben mistede desværre for 5-6 år siden en halv snes medlemmersom følge af

nogle interne, personlige uoverensstemmelser, men nogle af deresterende

medlemmer fandt sammen og man fik reddet klubben fra en truendelukning.

Sammenholdet er nu meget stort, økonomien er meget fin ogmedlemstallet er i de

forløbne 5 år fordoblet. Klubben er kendetegnet ved et eneståendesammenhold

blandt medlemmerne og der hersker en klubånd helt i top. Trods enret høj

gennemsnitsalder deltager mange af medlemmerne året igennem i endel udespil, og

derved lægges grunden til den gode og sunde økonomi.

 

Fremtiden for træffet i Svallerup.

Klubbens bestyrelse har netop afholdt møde og drøftet resultatetaf det afholdte træf.

Dagen var god, musikken var god, men desværre var der for fåbetalende gæster, og

derfor blev det økonomiske resultat af en sådan negativ størrelse,at bestyrelsen

vedtog, med stor beklagelse, at det nu er slut med disse træf. Detarbejde, det

medfører for medlemmerne, er for stort i forhold til udbyttet.Underskuddet kan

klubben godt leve med, men der er enighed om at beløbet, detkoster, kan bruges på

andre og for klubbens medlemmer mere givtige måder.

 

Klubbens fremtid.

På grund af de gode interne forhold og den gode økonomi, serklubben med

fortrøstning fremtiden i møde, men, for der er et men, som følgeaf den ret høje

gennemsnitsalder, så ved vi jo godt alle sammen, at nogle hen advejen ikke mere kan

påtage sig de spillemæssige opgaver, som de hidtil har påtaget sigog det betyder, at

der stadig vil være behov for en tilgang af nye medlemmer.Hovedprincippet i klubben

er i dag, at vi til vores klubaftener spiller sammen både øvede ogmindre øvede, og

derudover så dyrker man i mindre grupper sine egnespillefærdigheder. Men der er

nogle, der trækker for musikalsk, og hvis og når de en dag ikkekan mere, så skal der

gerne være nye, der kan tage over og være inspirerende og væreforbilleder.

Mere om klubben kan ses på vores hjemmeside www.reersoeharmonikaklub.dk og vil

du høre mere, så er du velkommen til at kontakte undertegnede påtelefon 51248322

eller på harmonikaklub@ka-net.dk

Venlig hilsen

Ole Jensen

formand Reersø Harmonikaklub

 


 
Panel titel
Antal besøg: 1730252

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Redigering

-0,31379103660583sekunder
Seneste Nyheder
Billede-galleri